(TIME FORMAT: ZULU TIME = LOCAL TIME - 3 HOURS)
(TIME FORMAT: ZULU TIME = LOCAL TIME - 3 HOURS)

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε όλα τα μετεωρολογικά radar της Τουρκίας, συγχωνευμένα σε μία εικόνα (radar composite image), αλλά και για το κάθε radar ξεχωριστά, παρακολουθώντας έτσι τη συνοπτική κατάσταση της ατμόσφαιρας ανά πάσα στιγμή. Επίσης, για την κάθε τοποθεσία ρανταρ παρουσιάζονται όλα τα προσφερόμενα προιόντα που παρουσιάστηκαν προηγούμενως είτε σε μορφή jpeg είτε σε μορφή animation (GIF), όπως είναι το PPI, το MAXDISPLAY και το VIL.

English text
Radar composite image combines all weather radar data into one image that contains all the information needed to monitor the synoptic situation over the area. For every radar site you can find all the available products, which are presented above either in jpeg images or GIF files such as PPI, MAXDISPLAY AND VIL products.

ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΡΑΝΤΑΡ

      ΕΙΚΟΝΕΣ ΡΑΝΤΑΡ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ

   (RADAR IMAGES FROM CYPRUS AND TURKEY)

Επεξήγηση για τα Κυπριακά Μετεωρολογικά Ρανταρ 
(English text at the end)
Πρόσφατες εικόνες μετεωρολογικών radar (near real time) του Τμήματος Μετεωρολογίας Κύπρου. Οι εικόνες προέρχονται από τα radar του Τμήματος σε 2 τοποθεσίες: 
(α) Επαρχία Λάρνακας (Ριζοελιά) 
(β) Επαρχία Πάφου (Νατά)
και ανανεώνονται περίπου κάθε 10 λεπτά. Οι εικόνες διατίθενται σε μορφή jpeg και περιλαμβάνουν:

1) Aνακλαστικότητα (reflectivity, in dBZ) σε CAPPI Mosaic, PPI & MAX DISPLAY
2) Tαχύτητα Doppler (Doppler Velocity, in m/s) σε PPI & MAX DISPLAYCyprus Weather Radars Overview
Latest weather radar images (near real time) as generated by the algorithms of the Cyprus Department of Meteorology. There are 2 radar sites:
(a) Larnaca area (Rizoelia) 
(b) Paphos area (Nata) 

The products provided include:
1) Reflectivity (dbZ) in CAPPI Mosaic, PPI & MAX DISPLAY
2) Doppler Velocity (m/s) in PPI & MAX DISPLAY

The radar images are normally refreshed every 10 minutes and are provided as jpeg images. The CAPPI Mosaic scan layer height is 2km, with appropriate (interpolated) filling of the gaps that are generated between different antenna elevation angles (several are used to generate a CAPPI image). The MAX display layer cut-off is at 18km. The range is as indicated on the pictures (200 km in most cases).

Weather Radar Images Copyright
© The Cyprus Department of Meteorology
 

RADAR COMPOSITE (CAPPI-MOSAIC) 

       LONGRANGE REFLECTIVITY

RADAR COMPOSITE (CAPPI-MOSAIC) 

       SHORTRANGE REFLECTIVITY

(TIME FORMAT: ZULU TIME = LOCAL TIME - 3 HOURS) 

     LARNACA RADAR (PPI) 

LONGRANGE REFLECTIVITY

       PAPHOS RADAR (PPI)

LONGRANGE REFLECTIVITY

(TIME FORMAT: ZULU TIME = LOCAL TIME - 3 HOURS) 

LARNACA RADAR (MAXDISPLAY)

  LONGRANGE REFLECTIVITY

      PAPHOS RADAR (MAXDISPLAY)

       LONGRANGE REFLECTIVITY

MAY NOT BE UPDATING TODAY !

(TIME FORMAT: ZULU TIME = LOCAL TIME - 3 HOURS)

LARNACA DOPPLER RADAR VELOCITY 

                    PPI - LONGRANGE 

  PAPHOS DOPPLER RADAR VELOCITY 

           MAXDISPLAY - LONGRANGE 

(TIME FORMAT: ZULU TIME = LOCAL TIME - 3 HOURS) 

Weather Radar Images Copyright
© Turkish State Meteorological Service (TSMS)Επεξήγηση για τα Τουρκικά Μετεωρολογικά Ρανταρ
(English text at the end)
Πρόσφατες εικόνες μετεωρολογικών radar (near real time) του Τμήματος Μετεωρολογίας της Τουρκίας. Οι εικόνες προέρχονται από τα radar του Τμήματος σε 2 τοποθεσίες: 
(α) Αττάλεια (καλύπτει όλη την Κύπρο για PPI και μέρος της για MAXDISPLAY)
(β) Άδανα (καλύπτει όλη την Κύπρο για PPI και μέρος της για MAXDISPLAY)
και ανανεώνονται περίπου κάθε 6 λεπτά.
Επίσης, παρουσιάζεται η συνολική εικόνα από όλα τα ρανταρ της Τουρκίας (radar composite) στο τέλος της σελίδας αυτής, όπου μπορείτε να δείτε τη συγχώνευση και την χαρτογράφηση των δεδομένων ρανταρ σε ένα ευρύτερο χάρτη, ο οποίος καλύπτει μεγάλο μέρος της Ανατολικής Μεσογείου, της Μαύρης θάλασσας και μέρος της Μέσης Ανατολής. 

Οι εικόνες διατίθενται είτε σε μορφή jpeg είτε σε χρονοσειρά εικόνων (GIF files) για τα πιο πρόσφατα 90 λεπτά (1.5 ώρα) και περιλαμβάνουν:

1) Aνακλαστικότητα (reflectivity, in dBZ) σε PPI & MAX DISPLAY
2) Tαχύτητα Doppler (Doppler Velocity, σε m/s) (ΔΕΝ παρουσιάζεται στη σελίδα αυτή!)

3) Συνολική μάζα υετίσιμου ύδωρ (VIL - Vertically Intergated Liquid σε mm) 

Σημαντική Σημείωση(!): Λόγω της καμπυλότητας της Γης και της σχετικά μεγάλης απόστασης της Κύπρου από τα Τουρκικά ρανταρ, το ανακλώμενο σήμα (echoes) που λαμβάνουν για το νησί μας είναι σε μεγάλα ύψη (> 3 km) και δεν αντικατοπτρίζει τι συμβαίνει πραγματικά στην επιφάνεια. Συνεπώς, εμφανίζονται κάποιες αποκλίσεις μεταξύ των μετεωρολογικών ρανταρ Κύπρου και Τουρκίας. Επομένως, τα Τουρκικά προιόντα πρέπει να λαμβάνονται περισότερο ποιοτικά, παρά ποσοτικά για την δυνητική κατάσταση της ατμόσφαιρας. Υπάρχουν αλγόριθμοι που κάνουν αναγωγή την ένταση της βροχής από το ύψος του ανακλώμενου σήματος στην επιφάνεια, όπως είναι η συνολική μάζα υετίσιμου ύδωρ (VIL) που χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί το μέγεθος του χαλαζιού, η δυνητική ποσότητα βροχής που πέφτει κάτω από μια καταιγίδα και η δυνητική ένταση ενός καθοδικού ρεύματος στην επιφάνεια.
Turkey Weather Radars Overview
Latest weather radar images (near real time) as generated by the algorithms of the Turkish Meteorological Service. On this website, focus is given on 2 specific radar sites:
(a) Antalya region (also covers Cyprus on PPI and part of it on MAXDISPLAY)
(b) Adana region (also covers Cyprus on PPI and part of it on MAXDISPLAY)

There is also provided a radar composite image (combined data from all radar sites across Turkey), which covers the Eastern Mediterranean, Black Sea and some parts of the Middle East. You can find this product at the end of this webpage.

The radar images are normally refreshed every 6 minutes and are provided as jpeg images or as GIF files that refer to the latest radar images in the last 90 minutes (1.5 hours). The The range is as indicated on the pictures (370 km in most cases). The MAX display layer cut-off is at 18km with reduced range (around 250 km). 

The products provided include:
1) Reflectivity (dbZ) in PPI & MAX DISPLAY
2) Doppler Velocity (m/s) (NOT shown on this page!)
3) Vertically Integrated Liquid (mm) 

Important note(!): Due to the Earth's curvature and the large distance between Cyprus and Turkish radar sites, the reflected echoes over the island of Cyprus show some discepancies as compared to the local radar sites in Larnaca and Paphos. This happens, because the measurements of the reflected echoes take place at high altitudes (> 3 km). Thus, the Turkish products should be mostly considered in a qualitative manner rather than quantitavely, because we cannot say what is really happening at the surface by only considering the Turkish products. However, there are algorithms that adjust the radar echoes to the surface (e.g. rain rate from dbZ reflectivities) and products such as Vertically Integrated Liquid (VIL). This, can be used to determine the size of prospective hail, the potential amount of rain under a thunderstorm, and the potential downdraft strength when combined with the height of the echo tops.

(TIME FORMAT: ZULU TIME = LOCAL TIME - 3 HOURS)
(TIME FORMAT: ZULU TIME = LOCAL TIME - 3 HOURS)
(TIME FORMAT: ZULU TIME = LOCAL TIME - 3 HOURS)

(WEATHER RADAR IMAGES)

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΡΑΝΤΑΡ ΣΕ ΣΧΕΔΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

(NEAR REAL-TIME RADAR IMAGERY)

(TIME FORMAT: ZULU TIME = LOCAL TIME - 3 HOURS)

RADAR COMPOSITE ANIMATION (PPI) - LATEST RADAR DATA IN THE LAST 1.5 HOUR   

Untitled.png
Untitled.png
(TIME FORMAT: ZULU TIME = LOCAL TIME - 3 HOURS)

Click for animation

southh.gif

                 ADANA RADAR (PPI)                        REFLECTIVITY - LATEST IMAGE                              LONGRANGE

                 ANTALYA RADAR (PPI)                        REFLECTIVITY - LATEST IMAGE                              LONGRANGE

       ANTALYA RADAR (MAXDISPLAY)             REFLECTIVITY - LATEST IMAGE                              SHORTRANGE

       ADANA RADAR (MAXDISPLAY)             REFLECTIVITY - LATEST IMAGE                              SHORTRANGE

                 ANTALYA RADAR (VIL)                  VERTICALLY INTEGRATED LIQUID                            SHORTRANGE

                 ADANA RADAR (VIL)                  VERTICALLY INTEGRATED LIQUID                            SHORTRANGE

Click for animation

southh.gif

ANTALYA RADAR ANIMATION (PPI) - LATEST RADAR DATA IN THE LAST 1.5 HOURS   

ADANA RADAR ANIMATION (PPI) - LATEST RADAR DATA IN THE LAST 1.5 HOURS   

Click for animation

southh.gif

ADANA RADAR ANIMATION (MAXDISPLAY) - LATEST RADAR DATA IN THE LAST 1.5 HOURS   

Click for animation

southh.gif

ANTALYA RADAR ANIMATION (MAXDISPLAY) - LATEST RADAR DATA IN THE LAST 1.5 HOURS